Omgevingsvergunning

Als voor de plannen een vergunning nodig is vragen we namens jou een omgevingsvergunning aan.   Het 3D-model, de plattegronden, aanzichten en doorsnedes worden aangevuld met informatie die de gemeente vraagt bij het indienen van een vergunningsaanvraag. Wij maken beeldbepalende principedetails met materialisatie en bouwsysteem. De bij het project betrokken partijen leveren de rapportages aan die als bijlagen dienen bij de vergunningsaanvraag. Een reguliere procedure verloopt in maximaal acht weken. Binnen die acht weken kan de termijn eenmalig met zes weken verlengd worden. Complexere aanvragen verlopen via de uitgebreide procedure. Bij een uitgebreide omgevingsvergunning is de beslistermijn zes maanden. Deze kan een keer met zes weken verlengd worden. De doorlooptijd voor een bestemmingplanwijziging, zonder voortraject, is 26 tot 31 weken. Wanneer het project wordt behandeld door de welstandcommissie verdedigen wij het gekozen ontwerp en wij verzorgen benodigde aanvullende informatie tijdens de aanvraagprocedure. Tijdens ons overleg bespreken we de feedback van de gemeente en de planning.Afhankelijk van het verlenen van de vergunning  sluiten we de fase af, passen het plan aan of gaan fasen terug.

Schetsontwerp – Voorlopig ontwerp – Definitief ontwerp – Omgevingsvergunning – Bestek – Werktekening – Uitvoering